Weblog (52)

Wednesday, March 24th, 2021

Van expeditiehof naar expeditiepark

 

 

De expeditiehoven in de stadsdriehoek geprojecteerd op de ‘ambitiekaart groenstructuur’ van de gemeente Rotterdam. Door het vergroenen van de hoven ontstaan besloten groenpockets die aantrekkelijke alternatieve routes in de stad vormen.assignment: Expeditiepark: nieuwe perspectieven voor het expeditiehof

year: 2021

client: architectuurcentrum AIR

Like Bijlsma with: Hedwig van der Linden, OMI, Platform Wederopbouw

 

Aan de vooravond van een verdere verdichting van de binnenstad staat de openbare ruimte onder druk en is er tekort aan stedelijk groen. Het fijnmazige stelsel van expeditiehoven biedt kansen voor de ontwikkeling van een nieuw type binnenstedelijke ruimte, in navolging van de Amerikaanse ‘pocket parks’ en Londonse ‘mews’. In een discussie van het Stadsmakerscongres werden, onder leiding van Leon van Geest, de mogelijkheden en belemmeringen voor een herinterpretatie van het expeditiecircuit verkend. Deskundigen en bewoners, waaronder Steven Manhave, Cees van der Veeken, Sanne van Manen en Linda Zuiderwijk en Pieter Vos, zien een nieuw perspectief voor de schakeling van hoven.

Door het circuit te beschouwen als een aaneengesloten openbaar park met hoven als verbindende schakels ontstaan mogelijkheden voor kleinschalige en groene woon- en werkmilieus. In de illustratie worden de expeditiehoven in de stadsdriehoek geprojecteerd op de ‘ambitiekaart groenstructuur’ van de gemeente Rotterdam. Door het aanpakken van de hoven ontstaan besloten pockets die aantrekkelijke alternatieve routes in de stad vormen. De discussie bouwde voort op het onderzoek ‘Machinekamers’ van Like Bijlsma en Hedwig van der Linden. Zie hier het verslag en de registratie van de discussie.

Posted in
Werkhuis Bospolder
Machinekamers
Home Work City
De Donkere Habitat
Leefwijk De Hoogte
De architectuur van het comfort
Architectuurprijs Rotterdam
Nieuwe straatwanden
In aanbouw
Building Upon Building
CPO Hooidrift
Reviewing Page Street
Portiek nieuwe stijl
Skatepark Westblaak
Atlas Nieuwe Steden
Recensie: Top Up!
PO Borneo eiland
twee dakhuizen
woning zeerijp
Kiosk Singeldingen
Oog voor de buurt
Herbestemming Burgerhotel de Zon
Haarlems Dagblad
Boardwalk Babberspolder
Spilpark Mimosaplein – Eindhoven
Haarlem Oost – Zomerstad
Advies (C)PO voor Rijswijk
Vedute Grotekerkplein Rotterdam
Studie Oud Crooswijk
Betekenis van de straat
De verbeelding van ‘community’
Het gemeenschappelijke domein in het nieuwe leren
Slow City
De Zuidwijker
Poetisch Realisme
Studie Provenierswijk
Between Seriality and Monumentality
Larenkamp
Nieuwe pleinen in de stad
Rotterdam Atlas
Van verkeersmachine naar winkelplaza
West Best
Het karakter van de leegte
Oase
Stadsinterieurs
Fotostudio
Nolli kaart Rotterdam
De tussenmaat / The intermediate size
CPO Marinus
L-huis
Rijtjesvilla