Friday, June 1st, 2007

West Best

assignment: studie identiteit Het Nieuwe Westen, Rotterdam
year: 2007
client: corporatie Woonbron, Rotterdam, http://www.identiteitenbranding.nl/
with: Sanna de Groot

De identiteit van een wijk wordt gevormd door een unieke combinatie van fysieke en sociale eigenschappen en is voortdurend in beweging. Met interviews, interieurfotos en mapping is de identiteit bepaald van deze multiculturele stadswijk in het centrum van Rotterdam en haar bewoning. Vervolgens zijn strategische plekken vastgelegd, die voor verschillende groepen bewoners een belangrijke betekenis hebben. Dit zijn een aantal plekken aan de Heemraadsingel, maar ook verborgen speel- en volkstuinen en bepaalde winkels aan de Binnenweg.

Voor deze strategische plekken is een aantal concrete ingrepen ontwikkeld die kleinschalig zijn en de huidige kwaliteiten van de openbare ruimte in de wijk zichtbaar maken. Een hiervan is uitgemond in het project Singeldingen, een tijdelijke kiosk in het Heemraadspark.

vergroten van de zichtbaarheid van belangrijke plekken

Posted in