Tuesday, March 23rd, 2010

De Zuidwijker

Assignment: krant de Zuidwijker

With: Anne Hemker en de TU Delft
Year: 2010
Client: SFA, TU Delft, Stadsregio Rotterdam

Deze krant bundelt onderzoek naar plekken van samenkomst in drie stadswijken in Rotterdam, met als case study de naoorlogse wijk Zuidwijk.

De krant is gratis op te vragen via suboffice@suboffice.nl

Posted in