Wednesday, March 31st, 2010

Slow City

slow 4

Assignment: Ontwikkelingsstrategie voor de wijk Transvaal Noord

Year: 2009
Client: Laboratorium voor de Tussentijd http://www.optrektransvaal.nl/
Like Bijlsma with Iris Schutten http://www.irisschutten.net/

Dit project schetst een alternatieve ontwikkelingsstrategie voor  de wijk Transvaal waarbij wonen, werken, winkelen en uitgaan op een subtiele manier een plek in de wijk vinden. Het ontwikkelingsplan richt zich op het verbeteren van de publieke ruimte door een aantal doelgerichte ingrepen in plinten, aan pleinen of langs typische 70er jaren doorsteken. Dit is de onderlegger voor een verdere verstedelijking van de wijk. Bewoners, ondernemers of corporaties kunnen vervolgens in hun eigen tempo werken aan de verbetering van hun woonsituatie, door het verbeteren van eigen woningen, het uitgeven van klushuizen, het initieren van collectief particulier opdrachtgeverschap of het ontwikkelen van kleine wendbare woningbouwprojecten.

Posted in