Friday, March 12th, 2010

Poetisch Realisme

Product: Studiemiddag i.s.m. met BIQ en het SFA
Year: donderdag 18  maart 2010
Client: Stimuleringsfonds voor de Architectuur

Nieuw realisme in de naoorlogse wijk. Start met het herprogrammeren van de stad: begin met lichte interventies. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert naar aanleiding van twee afzonderlijk gesubsidieerde onderzoeken van biq stadsontwerp en SUBoffice een studiemiddag naar de verstedelijking van de Nederlandse naoorlogse wijk.

De studiemiddag richt zich op een andere lezing van de stad, op een andere ontwerpmethodiek en vooral ook op een ander type opdrachtgeverschap voor de collectieve voorzieningenvoorraad in stadswijken. De strategische locaties van de aanwezige voorzieningen bieden volop kansen die nu nog blijven liggen. Het doordenken van alternatieven en het aanreiken van initiatieven voor interventies in de stad zijn aanleiding voor een debat tussen verschillende partijen.

Kristiaan Borret (sinds 2006 stadsbouwmeester van Antwerpen en gastprofessor aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent) en Julian Lewis (East architecture, landscape urban design in Londen) reageren als co-referent op de presentaties van SUBoffice resp. biq stadsontwerp. Vanuit hun eigen praktijk en ervaring plaatsen zij de onderzoeksresultaten in een internationaal perspectief.

Zie voor een verslag van de studiedag op 18 maart over studies van BIQ en SUBoffice:

http://www.architectuurfonds.nl/nieuws/59/po__tisch_realisme

http://www.archined.nl/nieuws/2010/maart/afscheid-van-het-masterplan-of-toch-niet/

Posted in