Thursday, November 18th, 2010

Studie Oud Crooswijk

Product: studie Oud-Crooswijk, Rotterdam

Year: 2010

Client:corporatie PWS, Rotterdam

with: Anne Hemker bureau Stadstij

Samen met de sociologe Anne Hemker van bureau Stadstij heeft SUBoffice architecten een studie gedaan naar de stadswijk Oud-Crooswijk. Oud Crooswijk is een oude arbeiderswijk in Rotterdam Oost, die door ingrijpende stadsvernieuwing in de jaren tachtig haar samenhang en woonkwaliteit grotendeels is kwijtgeraakt. De corporatie PWS vroeg om een coherente visie op de ontwikkelingsrichting van de wijk voor de komende twintig jaar en kennis over de doelgroepen die voor deze wijk belangstelling zouden hebben.

De Stadstij en SUBoffice hebben in bewonersinterviews waarderingskaarten van de wijk opgesteld. Deze lezing van de wijk liet hele andere prioriteiten zien dan die tot dan toe geformuleerd waren door deelgemeente en corporaties. De thema’s van de bewoners zijn ruimtelijk geanalyseerd en samengebracht in een doelgroepen en strategiekaart. Deze kaarten dienen als basis voor een geleidelijke transformatie van de wijk waarbij beide buurten samenhangend en specifiek kunnen worden gemaakt en nieuwe doelgroepen aangesproken kunnen worden.

Posted in