Tuesday, June 7th, 2011

Advies (C)PO voor Rijswijk

Kansenschema vraaggestuurd bouwen en typen duurzaamheidproduct: advies voor vraaggestuurd bouwen Rijswijk Zuid

client: gemeente Rijswijk

year: 2011

with: Agnes Franzen, TU Delft

Voor de gemeente Rijswijk heeft SUBoffice een studie uitgevoerd naar kansen en mogelijkheden van PO en CPO voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk Rijswijk-Zuid. De gemeente streeft naar een ‘uitzonderlijk groene woonwijk, waar ook volop gewerkt en gerecreëerd wordt’. De centrale ambitie is duurzaamheid. Dit is zowel fysiek opgevat met het thema duurzaam bouwen, als ook sociaal, wat in de ambitie vertaald is in het streven naar bewonersbetrokkenheid en het stimuleren van de sociale cohesie.

Vragen waar SUBoffice in dit advies op is ingegaan zijn: Welke vormen van vraag gestuurd bouwen zijn geschikt voor Rijswijk Zuid? Wat zijn de potenties van Rijswijk Zuid voor vraag gestuurd bouwen? Welke input heeft vraag gestuurd bouwen voor de planvorming van het gebied? En hoe organiseer je bewonersparticipatie.

Posted in