Thursday, July 28th, 2011

Haarlem Oost – Zomerstad

Assignment: Visie Haarlem Oost
With: 5f10, Citythoughts architects
Year: 2011
Client: Atelier Rijksbouwmeester

Deze visie voor de wijk Haarlem Oost werd in april 2011 gepresenteerd aan de Stadsbouwmeester en de wethouders van Haarlem. In plaats van het bouwen van appartementen langs de uitvalswegen aan de oostzijde van Haarlem, stelde het team van Bastiaan Gribling, 5F10 en SUBoffice voor juist de groene kwaliteiten van de wijk aan te grijpen voor verdere verstedelijking. Door middel van kleine ingrepen op strategische plekken in de groene buffers tussen de buurten kan gewerkt worden aan de leefbaarheid in de wijk. Deze kleine ingrepen vergen geen jarenlang politiek beraad en de wijk kan er morgen al van profiteren. Ook sluiten de ingrepen aan bij de bestaande kleinschalige identiteit. We stellen voor de wijk te zien als toegangspoort tot het groene hart in plaats van generieke woonwijk die verdicht moet worden met hoogbouw. Door groene en blauwe routes door de wijk te trekken en recreatief programma aan de randen te leggen krijgt de stad Haarlem aan de Oostzijde een nieuw stadsgezicht, als aanvulling op die van Ruijsdael, met een karakteristiek Zomerstads waterfront.

zie ook: http://www.rgd.nl/onderwerpen/themas/architectuurbeleid/aandachtswijken/de-aanpak-per-wijk/zomerzone-haarlem/

Posted in