Wednesday, January 25th, 2012

Boardwalk Babberspolder


Assignment: strategie centrumontwikkeling Babberspolder te Vlaardingen
Year: 2012
Client: Atelier Rijksbouwmeester
With: Land-lab, Coolhaven Urban Engineers
Status: afgerond
 
 
De naoorlogse wijk Babberspolder is de afgelopen tien jaar onderwerp geweest van een drastische herstructurering. Naast een omvangrijke sloop nieuwbouw operatie in de woonvelden gaat binnenkort ook het centrum op de schop, waarbij de winkelstrip aan de Van Hogendorplaan een groot winkelcentrum in haar midden krijgt. SUBoffice onderzoekt in deze studie hoe de publieke betekenis van de Laan behouden en versterkt kan worden. Het strategisch benutten van de  tussentijd – de acht jaar die het centrum nodig heeft om omgevormd te worden – ziet zij hierbij als een voorwaarde. We ontwierpen een publieke gaanderij die het voortbestaan van de wandelroute langs de laan kan garanderen tijdens de bouw van het nieuwe centrum. Het stalen staketsel doet enerzijds dienst als bouwschutting maar biedt tegelijkertijd ruimte aan winkeliers, snackkioskhouders en bewoners om tijdelijk terassen en tuinen in te richten. Bij succes worden initiatieven geconsolideerd in het centrumplan, zoals bijvoorbeeld een bomenopvang, een snackplein en een speeltuin.
Het plan is in april 2012 gepresenteerd aan de wethouders van Vlaardingen en enthousiast ontvangen. De gemeente heeft aangegeven verder te willen gaan met de gepresenteerde plannen.
 
Posted in