Monday, March 26th, 2012

Haarlems Dagblad

Assignment: Zomerzone Haarlem Oost

Year: 2012

Client: Atelier Rijksbouwmeester

Naar aanleiding van het tijdschrift Oog voor de Buurt van de Rijksbouwmeester publiceerde het Haarlems Dagblad de resultaten van de wijkvisies Zomerzone uit 2011.

Posted in