Monday, May 21st, 2012

Herbestemming Burgerhotel de Zon

Assignment: Schetsontwerp burgerhotel de Zon
Year: 2011-…
Client: Havensteder Rotterdam

 
In opdracht van corporatie Haversteder heeft  SUBoffice de mogelijkheden onderzocht voor hergebruik van dit gemeentelijke monument, tot voor kort een opvangtehuis voor oudere mannen. Het pand is in 1877 gebouwd als directeurswoning van een meubelfabriek, en is dankzij de rijk gedecoreerde gevel een markant punt in de wijk Oud Crooswijk. Oorspronkelijk had het gebouw een overhoekse gevel, omdat de zijgevel onbelemmerd zicht had op de Rotte. Pas in de jaren dertig is het huis opgenomen in het bouwblok. Dit verklaart de extreme bouwdiepte en de ligging van het trappenhuis aan de achterzijde. SUBoffice heeft een indeling ontwikkeld gebaseerd op de oorspronkelijke plattegrond en draagstructuur. Dat resulteert in royale plattegronden, die recht doen aan de grote verdiepingshoogte. De besparingen op bouwkundige ingrepen worden geinvesteerd in herstel van de gevels en het plaatsen van en-suite deuren in de appartementen. De voorstellen zijn ontwikkeld in dialoog met de Dienst Monumentenzorg. Het project wacht op een investeringsbesluit.
Posted in