sporen van gebruiksgeschiedenis in de gevel

De uiteenlopende functies van het gebouw, van directeurswoning via ambachtsverzamelgebouw tot opvanghuis zijn afleesbaar in de details van de gevel.