Saturday, May 26th, 2012

Oog voor de buurt

Assignment: Publicatie in tijdschrift Oog voor de buurt

Year: 2012

Client: Atelier Rijksbouwmeester

Meer info via: Atelier Rijksbouwmeester

In het tijdschrift Oog voor de buurt is een interview opgenomen van SUBoffice over visie op wijkontwikkelingen en hun ervaringen tijdens de projecten voor het Atelier Rijksbouwmeester. De voorstellen voor de Zomerzone in Haarlem Oost zijn ook in dit tijdschrift gepubliceerd. Like Bijlsma was discussant bij de vernissage van het tijdschrift.

Posted in