Friday, April 15th, 2016

CPO Hooidrift

 

eerste paal Hooidrift

eerste paal Hooidrift

assignment: CPO Hooidrift

year: 2012-2016
client: kopersvereniging Hooidrift

folder hooidrift

SUBoffice ontwikkelde dit woningbouwproject met adviesbureau Urbannerdam. Kopers hebben in een kopersvereniging zelf hun huis laten ontwerpen en bouwen. De lokatie is een van de laatste bouwkavels van het Nieuwe Westen in Rotterdam, gelegen tussen Mathenesserlaan en Heemraadsingel. SUBoffice ontwikkelde het bouwsysteem, de gevels, en deels ook de woningindeling, en van een deel ook het interieur.

Het project is geïnitieerd als alternatief voor de seriematige woningbouw, waar standaard de norm is. Net als eind negentiende eeuw toen aannemers pandsgewijs in de wijk bouwden voor particulieren, biedt kleinschalig bouwen ook in onze tijd mogelijkheid tot specificiteit en variatie. De ontwikkelaar-bewoners hebben zelf hun woonwensen vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in duurzame woonhuizen met een persoonlijk en architectonisch uitgesproken karakter. SUBoffice hoopt met dit project bij te dragen aan de discussie over de toekomst van de woningbouw opgave.

Op de locatie maakte de relatieve korte afstand tot de achterburen het aantrekkelijk om ondiepe huizen te bouwen die extra breed zijn, resulterend in ook een extra brede tuin. Na een  schetsplan waarbij vier van de veertien plattegronden door SUBoffice zijn ontworpen, heeft SUBoffice een gevelsysteem ontwikkeld dat de diversiteit van de verschillende woningtypes zichtbaar maakt, en tegelijk wat betreft ritmiek en ornament aansluiting zoekt bij het 19e eeuwse straatbeeld. De bouw is gestart in april 16, en wordt afgerond in het najaar (de woningen die zelf afbouwen) en het einde van het jaar (de woningen inclusief interieur).

Posted in