Tuesday, November 19th, 2019

Leefwijk De Hoogte

assignment: Studie van woonwijk naar leefwijk

year: 2019

client: Gemeente Groningen en corporatie Stadsmeesters

Like Bijlsma with: Lilith Ronner van Hooijdonk, LAOS landscape

 

‘Van Woonwijk naar Leefwijk’ is een multidisciplinair ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor toekomstbestendig maken van de verouderende naoorlogse woningvoorraad. Onze manier van wonen, werken en samenleven is sterk veranderd ten opzichte van de tijd waarin deze wijken zijn gerealiseerd. In samenhang daarmee ontwikkelt onze kijk op gezond leven en samenleven zich sterk. Daarnaast vragen uitdagingen zoals klimaatverandering om nieuwe ruimtelijke oplossingen. Met de Groninger wijk De Hoogte als casus onderzochten we, in samenwerking met twee ontwerpbureaus, een tweetal ruimtelijke toekomstscenario’s die deze uitdagingen integraal aangaan.

De ‘hergebruik’ variant gaat uit van behoud van de structuur en het specifieke van de buurt, bijvoorbeeld wanneer bewoners dit willen. In deze variant staat de ‘gezonde’ omvorming van een buurt binnen de bestaande ruimtelijke kaders centraal. We onderzochten hoe ruimtes opnieuw geprogrammeerd en met elkaar kunnen verbonden worden, zodat nieuwe relaties kunnen ontstaan, bijvoorbeeld tussen wonen, werken en voorzieningen. Zo vormen zich nieuwe routines en woonculturen binnen bestaande ruimtelijke kaders. De ingrepen veranderen en differentiëren bestaande ruimtes, routes en overgangen (buiten/binnen, openbaar/privaat) op verschillende schaalniveaus. Daarbij wordt voortgebouwd op de lokale identiteit (beslotenheid, poorten en doorsteken, baksteen).

Centraal in de nieuwbouw variant staat de creatie van een gezonde leefomgeving op basis van nieuwe typen stadsnatuur, buitenruimten en woningen. Er wordt een grote variëteit aan omsloten hoven, tuinen, paden en overgangszones in het plan geïntroduceerd. Woningen zijn flexibel in te delen en kunnen binnen woongebouwen groeien en krimpen. Het delen van (werk)ruimtes, collectieve voorzieningen en het combineren van wonen en zorg is mogelijk binnen de gebouwopzet en het beheersmodel. Ook hier geldt dat wordt voortgebouwd op lokale architectonische elementen, maar dan wel via een herschikking en herinterpretatie.

Posted in