Tuesday, September 8th, 2020

Machinekamers

Assignment: Studie naar de typologie van het Rotterdamse expeditiehof
Year: 2020
Client: Bond voor Nederlandse Architecten (BNA)
Like Bijlsma met Hedwig van der Linden

 

Expeditiehoven vormen de verborgen en stille achterzijde van de Rotterdamse binnenstad. De hoven zijn onderdeel van de herordening van functies in het na-oorlogse stadsblok. Expeditiehoven zijn ook onderdeel van een stedenbouwkundig circuit van toeleveringswegen en overslagruimtes. Na de oorlog werd de gehele begane grond van het stadscentrum voor bedrijvigheid en commercie leeggeruimd. Het wonen verdween naar de verdieping.

De expeditiehoven waren de motor van de nieuwe stadseconomie. Ze vormen de ‘machinekamers’ van de wederopbouwstad. Deze studie noteert de systematiek van het ontwerp en maakt de logica op verschillende schaalniveaus inzichtelijk. Hierdoor kunnen veranderingen aan het expeditiecircuit en de bouwblok typologie in een typologisch perspectief worden geplaatst.

Posted in