Wednesday, March 24th, 2021

Van expeditiehof naar expeditiepark

 

 

De expeditiehoven in de stadsdriehoek geprojecteerd op de ‘ambitiekaart groenstructuur’ van de gemeente Rotterdam. Door het vergroenen van de hoven ontstaan besloten groenpockets die aantrekkelijke alternatieve routes in de stad vormen.assignment: Expeditiepark: nieuwe perspectieven voor het expeditiehof

year: 2021

client: architectuurcentrum AIR

Like Bijlsma with: Hedwig van der Linden, OMI, Platform Wederopbouw

 

Aan de vooravond van een verdere verdichting van de binnenstad staat de openbare ruimte onder druk en is er tekort aan stedelijk groen. Het fijnmazige stelsel van expeditiehoven biedt kansen voor de ontwikkeling van een nieuw type binnenstedelijke ruimte, in navolging van de Amerikaanse ‘pocket parks’ en Londonse ‘mews’. In een discussie van het Stadsmakerscongres werden, onder leiding van Leon van Geest, de mogelijkheden en belemmeringen voor een herinterpretatie van het expeditiecircuit verkend. Deskundigen en bewoners, waaronder Steven Manhave, Cees van der Veeken, Sanne van Manen en Linda Zuiderwijk en Pieter Vos, zien een nieuw perspectief voor de schakeling van hoven.

Door het circuit te beschouwen als een aaneengesloten openbaar park met hoven als verbindende schakels ontstaan mogelijkheden voor kleinschalige en groene woon- en werkmilieus. In de illustratie worden de expeditiehoven in de stadsdriehoek geprojecteerd op de ‘ambitiekaart groenstructuur’ van de gemeente Rotterdam. Door het aanpakken van de hoven ontstaan besloten pockets die aantrekkelijke alternatieve routes in de stad vormen. De discussie bouwde voort op het onderzoek ‘Machinekamers’ van Like Bijlsma en Hedwig van der Linden. Zie hier het verslag en de registratie van de discussie.

Posted in