Thursday, January 15th, 2009

De architectuur van de nieuwe woonhof

cover DASH1

Assignment: onderzoek naar nieuwe woningbouwtypen
Year: 2009
Client: Tijdschrift DASH, Faculteit bouwkunde, TU Delft.
Publisher: NAI uitgeverij, Rotterdam
Like Bijlsma with Nynke Jutten www.juttenarchitectuur.com