Thursday, January 7th, 2021

Werkhuis Bospolder

assignment: Ontwikkelinitiatief Werkhuis Bospolder

year: 2018-2020

client: kopersvereniging Werkhuis

with: BIQ architecten, SKARUrbannerdam

 

De iniatiefgroep bestaande uit SUBoffice, BIQ architecten, SKAR en Urbannerdam lanceerde op een vrijliggend kavel in de wijk Bospolder Tussendijken een bijzonder en vernieuwend woon- en werkconcept. Het Werkhuis combineert zelfbouw met wonen en werken. Het is een project waarin werkruimtes, werkplaatsen, woningen en etalages als aparte eenheden functioneren, maar verbonden worden door de een rijkdom aan brede gemeenschappelijke galerijen en een groen binnenhof. De ontwikkeling wordt door de toekomstige woonwerkers zelf georganiseerd in de vorm van collectieve zelfbouw. De beoogde lokatie grenst aan het dakpark en aan het nieuw te bouwen wooncomplex ‘De Hudsons’.

Het Werkhuis maakt een bijzondere kop aan het gesloten bouwblok. Het volume organiseert zich rondom een open en groene hof die een uitloper vormt van het naastgelegen dakpark. De woningen en werkplaatsen worden als compacte modules ontwikkeld die naar gelang de behoefte van de deelnemers eenvoudig geschakeld kunnen worden tot grotere units, varierend van 45 m2 tot 550m2. De extra brede galerij op de eerste verdieping, geïnspireerd op het Justus van Effen blok, vormt een aanvullende buitenruimte. Units kunnen ook geschakeld worden tot gemeenschappelijk te gebruiken voorzieningen zoals keuken, een werkplaats, etalage of verkooppunt van huisgemaakte producten. Het complex beschikt over een expeditie- bevoorradingsstraat met parkeerplekken, waardoor de straatkanten representatief kunnen blijven en ondergrondse parkeergarage vermeden kan worden. Op moment dat de parkeerplek niet gebruikt worden kan dit als extra buitenruimte worden ingezet. De scherpe hoek van het bouwblok krijgt een bijzondere, publiek toegankelijke functie.

Het is een gebouw dat elk moment van de dag gebruikt wordt, en daarom voor levendigheid kan zorgen in dit deel van de wijk. Een plek die een community creert voor de bewoners en het werken aan huis vergemakkelijkt doordat het niet in maar nabij huis kan plaatsvinden. Zo ontstaat een plek die – door zijn programmering – zowel een thuis kan zijn als een bestemming voor anderen: door wonen te combineren met werken, buurtvoorzieningen of een lichte vorm van verkoop.

 

Posted in